FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गतको योजनाकाे विध्धुतीय बोलपत्र सम्बन्धि पुन सूचना (सूचना नं 28-077/78 )

७७/७८ 04/12/2021 - 15:28 PDF icon notice re tender.pdf

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गतको योजनाकाे विध्धुतीय बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (सूचना नं ODRM-Gulmi-W-NCB-27-077/78,ODRM-Gulmi-W-SQ-28-077/78 )

७७/७८ 03/19/2021 - 10:28 PDF icon tender 27.28.pdf

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गतको योजनाकाे विध्धुतीय बोलपत्र सम्बन्धि पुन सूचना (सूचना नं 20-077/78 ), औषधी खरिद सम्बन्धी सूचना (21-077/78) र कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्क्यानर खरिद सम्बन्धी सूचना (22-077/78)

७७/७८ 03/12/2021 - 00:00 PDF icon re 20.pdf

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गतको योजनाकाे विध्धुतीय बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (सूचना नं 24-077/78, 25-077/78, 26-077/078)

७७/७८ 03/11/2021 - 00:00 PDF icon 23.24.pdf

invitation for bids (ODRM-GULMI-W-NCB-23-077/78)

७७/७८ 02/24/2021 - 00:00 PDF icon CCF03032021_0001.pdf

कम्प्यूटर खरिद, ‌‍औषधी खरिद तथा अन्य ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/19/2021 - 00:00 PDF icon CCF03032021.pdf

व्यत्तिगत घटनादर्तालाई डिजिटाईजेशन गर्नका लागि सेेवा खरिद सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 01/21/2021 - 00:00

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गतको योजनाकाे विध्धुतीय बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (सूचना नं 18/077/78 ) र औषधी खरिद सम्बन्धी सूचना (19/077/78)

७७/७८ 01/08/2021 - 00:00 PDF icon suchana .1.pdf

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरुको बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (सूचना नं 16/077/78, 17/077/78)

७७/७८ 11/18/2020 - 17:50 PDF icon Suchana 1617.pdf

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरुको बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (सूचना नं 07/077/78, 13/077/78, 14/077/78, 15/077/78 )

७७/७८ 10/07/2020 - 15:37 PDF icon tender notice 15.pdf

Pages