FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पुन ठेक्का सम्बन्धि सूचना (ODRM-Gulmi-W-SQ-11-078/79,ODRM-Gulmi-W-SQ-14-078/79, ODRM-Gulmi-W-SQ-17-078/79))

७८-७९ 03/16/2022 - 12:23 PDF icon re bid.pdf

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७८-७९ 03/13/2022 - 16:44 PDF icon ambulance notice.pdf

पुन ठेक्का सम्बन्धि सूचना (ODRM-Gulmi-W-SQ-11-078/79,ODRM-Gulmi-W-SQ-14-078/79)

७८-७९ 02/15/2022 - 00:00 PDF icon rebid of 11.pdf

सवारीसाधन खरिद सम्बन्धि सूचना ।

७८-७९ 01/24/2022 - 14:30 PDF icon CamScanner 01-24-2022 14.12.pdf

औषधी खरिद तथा किमपानी बडाखोला खेलमैदान निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र सूचना ।

७८-७९ 11/29/2021 - 00:00 PDF icon med notice.pdf

पुन ठेक्का सम्बन्धि सूचना (ODRM-Gulmi-G-SQ-04-078/79,ODRM-Gulmi-G-SQ-05-078/79)

७८-७९ 10/22/2021 - 14:04 PDF icon CamScanner 10-22-2021 13.56.pdf

गाउँपालिका क्षेेेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थ तथा कवाडि सामानहरूकाे निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

७८-७९ 09/14/2021 - 17:07 PDF icon puna suchana.pdf

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गतको योजनाकाे विध्धुतीय बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (सूचना नं 01-78/79,02-78/79,03-78/79 ) सूचना ।

७८-७९ 09/08/2021 - 00:00 PDF icon notice 01.02.03.pdf

गाउँपालिका क्षेेेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थ तथा कवाडि सामानहरूकाे निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

७८-७९ 08/26/2021 - 11:43 PDF icon dhunga gitti notice 078.pdf

(सूचना नं 33-077/78 ) धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गतको योजनाकाे विध्धुतीय बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 06/21/2021 - 12:45 PDF icon 33.77.78.pdf

Pages