FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-30-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-31-080/81,ODRM-Gulmi-W-NCB-32-080/81)

८०/८१ 02/12/2024 - 14:56 PDF icon CamScanner 02-13-2024 13.14-1.pdf

गाउँपालिका क्षेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थको निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

८०/८१ 01/24/2024 - 14:35 PDF icon 417010020_1069605057712812_3601055194859534841_n.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (Second Date Of Publication-ODRM-Gulmi-W-SQ-17-080/81, ODRM-Gulmi-W-SQ-18-080/81)

८०/८१ 11/30/2023 - 10:54 PDF icon rebid health a.pdf

सवारी साधन (एम्बुलेन्स) खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 11/29/2023 - 18:33

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-23-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-24-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-25-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-26-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-27-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-28-080/81)

८०/८१ 11/24/2023 - 11:19

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-21-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-22-080/81)

८०/८१ 11/10/2023 - 00:00 PDF icon suchana 21.22.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-19-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-20-080/81)

८०/८१ 11/09/2023 - 10:52 PDF icon website.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-G-SQ-17-080/81, ODRM-Gulmi-G-SQ-18-080/81)

८०/८१ 11/01/2023 - 13:02 PDF icon thekka.pdf

गाउँपालिका क्षेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थको निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

८०/८१ 10/20/2023 - 17:47 PDF icon सूचना (1).pdf

गाउँपालिका क्षेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थको निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि प्रथम पटक प्रकाशित सूचना ।

८०/८१ 09/17/2023 - 15:45 PDF icon ढुङ्गा गिटी.pdf

Pages