FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना । (ODRM-Gulmi-G-SQ-35-080/81)

८०/८१ 04/25/2024 - 15:17 PDF icon 35-080-81.pdf

औषधि खरिद सम्बन्धि सूचना । (38-080-81)

८०/८१ 03/29/2024 - 12:34 PDF icon tender medicine 38.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना-Second Date Of Publication । (ODRM-Gulmi-G-SQ-34-080/81, ODRM-Gulmi-G-SQ-35-080/81,ODRM-Gulmi-G-SQ-36-080/81)

८०/८१ 03/28/2024 - 09:20 PDF icon CamScanner 03-27-2024 14.20.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-37-080/81)

८०/८१ 03/25/2024 - 17:26 PDF icon bid.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-G-SQ-34-080/81, ODRM-Gulmi-G-SQ-35-080/81,ODRM-Gulmi-G-SQ-36-080/81)

८०/८१ 03/04/2024 - 11:35 PDF icon suchana 34.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-30-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-31-080/81,ODRM-Gulmi-W-NCB-32-080/81)

८०/८१ 02/12/2024 - 14:56 PDF icon CamScanner 02-13-2024 13.14-1.pdf

गाउँपालिका क्षेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थको निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

८०/८१ 01/24/2024 - 14:35 PDF icon 417010020_1069605057712812_3601055194859534841_n.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (Second Date Of Publication-ODRM-Gulmi-W-SQ-17-080/81, ODRM-Gulmi-W-SQ-18-080/81)

८०/८१ 11/30/2023 - 10:54 PDF icon rebid health a.pdf

सवारी साधन (एम्बुलेन्स) खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 11/29/2023 - 18:33

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-23-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-24-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-25-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-26-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-27-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-28-080/81)

८०/८१ 11/24/2023 - 11:19

Pages