FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक। (ODRM-Gulmi-G-SQ-14/079/80)

७९-८० 05/16/2023 - 14:01 PDF icon odrm 14 079.80.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-09/079/80)

७९-८० 12/30/2022 - 00:00 PDF icon notice 09.pdf

गाउँपालिका क्षेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थको निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

७९-८० 11/04/2022 - 12:15 PDF icon बालुवा गिटि तेस्रो पटक सूचना.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-07-079/80)

७९-८० 10/23/2022 - 10:48 PDF icon guffa letter.pdf

गाउँपालिका क्षेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थको निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

७९-८० 10/11/2022 - 14:47 PDF icon baluwa gitti 2.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-05-079/80,ODRM-Gulmi-W-NCB-06-079/80)

७९-८० 09/13/2022 - 11:12 PDF icon CamScanner 09-12-2022 17.21.pdf

गाउँपालिका क्षेेेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थको निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि प्रथम पटक प्रकाशित सूचना

७९-८० 09/06/2022 - 17:26 PDF icon CamScanner 09-06-2022 17.01.pdf

(सूचना नं 21-078/79 ) धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गतको योजनाकाे विध्धुतीय बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

७८-७९ 06/02/2022 - 00:00 PDF icon notice 21 contract.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-G-NCB-19-078/79,ODRM-Gulmi-G-SQ-19-078/79)

७८-७९ 05/25/2022 - 00:00 PDF icon odrm led board.pdf

पुन ठेक्का सम्बन्धि सूचना (ODRM-Gulmi-W-SQ-11-078/79,ODRM-Gulmi-W-SQ-14-078/79, ODRM-Gulmi-W-SQ-17-078/79))

७८-७९ 03/16/2022 - 12:23 PDF icon re bid.pdf

Pages