FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँपालिका क्षेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थको निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि प्रथम पटक प्रकाशित सूचना ।

८०/८१ 09/17/2023 - 15:45 PDF icon ढुङ्गा गिटी.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना। (ODRM-Gulmi-W-NCB-10/080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-11/080/81)

८०/८१ 09/03/2023 - 11:40 PDF icon suchna.pdf

गाउँपालिका क्षेत्र भित्रबाट फलाम सिसा कागज लगायत कानूनले तोकेको अन्य कवाडीजन्य वस्तुको निकासी कर असुल गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 08/25/2023 - 14:35

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना। (ODRM-Gulmi-W-NCB-5/080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-6/080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-7/080/81)

८०/८१ 08/18/2023 - 10:06

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक। (ODRM-Gulmi-G-SQ-2/080/81)

८०/८१ 08/11/2023 - 11:44 PDF icon rebid thekke 2.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-03-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-04-080/81)

८०/८१ 08/04/2023 - 10:55 PDF icon odrm 3.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-G-SQ-01/080/81, ODRM-Gulmi-G-SQ-02/080/81)

८०/८१ 07/26/2023 - 11:26 PDF icon med notice 01.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक। (ODRM-Gulmi-G-SQ-14/079/80)

७९-८० 05/16/2023 - 14:01 PDF icon odrm 14 079.80.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-09/079/80)

७९-८० 12/30/2022 - 00:00 PDF icon notice 09.pdf

गाउँपालिका क्षेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थको निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

७९-८० 11/04/2022 - 12:15 PDF icon बालुवा गिटि तेस्रो पटक सूचना.pdf

Pages