FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरुको बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (सूचना नं 16/077/78, 17/077/78)

७७/७८ 11/18/2020 - 17:50 PDF icon Suchana 1617.pdf

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरुको बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (सूचना नं 07/077/78, 13/077/78, 14/077/78, 15/077/78 )

७७/७८ 10/07/2020 - 15:37 PDF icon tender notice 15.pdf

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरुको बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (सूचना नं ८, ९, १०, ११ ,१२))

७७/७८ 09/08/2020 - 12:32 PDF icon tenderr notice 08.pdf

गाउँपालिका क्षेेेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थ तथा कवाडि सामानहरूकाे निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 07/29/2020 - 11:09

जस्तापाता खरिद सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 07/29/2020 - 11:05

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरुको बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (सूचना नं २८, २९, ३०)

७६/७७ 04/19/2020 - 00:00 PDF icon suchana 28.pdf

बाेलपत्र सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/03/2020 - 16:46

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरुको बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/03/2020 - 00:00 PDF icon suchana26.pdf

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरुको बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (सूचना नं २१, २२, २३)

७६/७७ 01/23/2020 - 13:42 PDF icon notice 21.pdf

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न योजनाहरुको बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 01/03/2020 - 11:02 PDF icon tender17.pdf

Pages