FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधी खरिद तथा किमपानी बडाखोला खेलमैदान निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र सूचना ।

७८-७९ 11/29/2021 - 00:00 PDF icon med notice.pdf

पुन ठेक्का सम्बन्धि सूचना (ODRM-Gulmi-G-SQ-04-078/79,ODRM-Gulmi-G-SQ-05-078/79)

७८-७९ 10/22/2021 - 14:04 PDF icon CamScanner 10-22-2021 13.56.pdf

गाउँपालिका क्षेेेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थ तथा कवाडि सामानहरूकाे निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

७८-७९ 09/14/2021 - 17:07 PDF icon puna suchana.pdf

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गतको योजनाकाे विध्धुतीय बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (सूचना नं 01-78/79,02-78/79,03-78/79 ) सूचना ।

७८-७९ 09/08/2021 - 00:00 PDF icon notice 01.02.03.pdf

गाउँपालिका क्षेेेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थ तथा कवाडि सामानहरूकाे निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

७८-७९ 08/26/2021 - 11:43 PDF icon dhunga gitti notice 078.pdf

(सूचना नं 33-077/78 ) धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गतको योजनाकाे विध्धुतीय बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 06/21/2021 - 12:45 PDF icon 33.77.78.pdf

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गतका योजनाहरुको विध्धुतीय बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (सूचना नं ODRM-Gulmi-NCB- 31/77/78 ) र (सूचना नं ODRM-Gulmi-NCB- 32/077/78 )

७७/७८ 06/20/2021 - 16:25 PDF icon 32.77.78.pdf

धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गतको योजनाकाे विध्धुतीय बोलपत्र सम्बन्धि पुन सूचना (सूचना नं 28-077/78 )

७७/७८ 05/10/2021 - 13:12 PDF icon re tender notice hospital.pdf

१५ शैया अस्पतालको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 05/03/2021 - 17:40

धुर्कोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको ठेक्का सम्बन्धी विधुतिय बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 04/29/2021 - 00:00 PDF icon tender notice 29.pdf

Pages