FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐन २०७६ ७६/७७ 01/14/2020 - 11:32 PDF icon 13 सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐन २०७६.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण ऐन २०७६।७७ ७६/७७ 01/14/2020 - 11:30 PDF icon 12 व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे संस्था दर्ता ऐन २०७६ ७६/७७ 01/14/2020 - 11:28 PDF icon संस्था दर्ता ऐन २०७६.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७६/७७ 01/14/2020 - 11:25 PDF icon 11 तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे विनियाेजन ऐन २०७६।७७ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:14 PDF icon Finalबिनियोजन ऐन 076.77.pdf
सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:09 PDF icon सुपथ मूल्य कार्यविधि.pdf
पशुसेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:07 PDF icon पशुसेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
धुर्कोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने एन २०७५ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:05 PDF icon धुर्कोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने एैन २०७५.pdf
धुर्कोट गाउँपालिकाको खरिद नियमावली २०७५ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:04 PDF icon धुर्कोट गाउँपालिकाको खरिद नियमावली २०७५.pdf
धुर्कोट गाउँ कार्यपालिकाको मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:03 PDF icon धुर्कोट गाउँ कार्यपािलकाको मर्मत सम्भार कोषा सञ्चालन कार्यविधि–२०७५.pdf

Pages