FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-23-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-24-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-25-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-26-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-27-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-28-080/81)

८०/८१ 11/24/2023 - 11:19

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-21-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-22-080/81)

८०/८१ 11/10/2023 - 00:00 PDF icon suchana 21.22.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-W-NCB-19-080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-20-080/81)

८०/८१ 11/09/2023 - 10:52 PDF icon website.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना । (ODRM-Gulmi-G-SQ-17-080/81, ODRM-Gulmi-G-SQ-18-080/81)

८०/८१ 11/01/2023 - 13:02 PDF icon thekka.pdf

गाउँपालिका क्षेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थको निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

८०/८१ 10/20/2023 - 17:47 PDF icon सूचना (1).pdf

गाउँपालिका क्षेत्र अन्तर्गत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत नदि जन्य पदार्थको निकासि करकाे बाेलपत्र आवहान सम्बन्धि प्रथम पटक प्रकाशित सूचना ।

८०/८१ 09/17/2023 - 15:45 PDF icon ढुङ्गा गिटी.pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना। (ODRM-Gulmi-W-NCB-10/080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-11/080/81)

८०/८१ 09/03/2023 - 11:40 PDF icon suchna.pdf

गाउँपालिका क्षेत्र भित्रबाट फलाम सिसा कागज लगायत कानूनले तोकेको अन्य कवाडीजन्य वस्तुको निकासी कर असुल गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 08/25/2023 - 14:35

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना। (ODRM-Gulmi-W-NCB-5/080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-6/080/81, ODRM-Gulmi-W-NCB-7/080/81)

८०/८१ 08/18/2023 - 10:06

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक। (ODRM-Gulmi-G-SQ-2/080/81)

८०/८१ 08/11/2023 - 11:44 PDF icon rebid thekke 2.pdf

Pages