FAQs Complain Problems

सूचना

गाउँपालिका क्षेत्र भित्रबाट फलाम सिसा कागज लगायत कानूनले तोकेको अन्य कवाडीजन्य वस्तुको निकासी कर असुल गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: