FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
धुर्कोट गाउँ कार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रकाे प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली–२०७४ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:01
धुर्कोट गाउँ कार्यपालिका (कार्य्रविभाजन) नियमावली–२०७४ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:00 PDF icon धुर्कोट गाउँ कार्यपािलका (कार्य्रविभाजन) िनयमावली–२०७४.pdf
धुर्कोट गाउँ कार्यपालिका(कार्यसम्पादन) नियमावली–२०७४ ७५/७६ 02/19/2019 - 15:59 PDF icon धुर्कोट गाउँ कार्यपािलका (कार्यसम्पादन) िनयमावली–२०७४.pdf
गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/19/2019 - 15:58 PDF icon गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
धुर्काेट गाउँपालिका अन्तर्गत खरको छानो विस्थापन गर्ने कार्यत्रफम सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 02/19/2019 - 15:55 PDF icon खरको छानो विस्थापन गर्ने कार्यत्रफम सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 02/19/2019 - 15:53 PDF icon एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७४.pdf
धुर्काेट गाउँपालिका अन्तर्गत अपाङ्गता परिचयपत्र बाँड्ने सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 02/19/2019 - 15:52 PDF icon अपाङ्गता परिचयपत्र बाँड्ने सम्बन्धी कार्यवििध.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाेअनुगमन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/19/2019 - 15:51 PDF icon अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे स्वास्थ्य ऐन ७५/७६ 02/19/2019 - 15:48 PDF icon Swasthye Ain.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे विनियाेजन एेन २०७५।७६ ७५/७६ 08/23/2018 - 12:54 PDF icon biniyojan yen.pdf

Pages