FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे न्यायिक समिति ऐन २०७५ ७४/७५ 06/23/2018 - 00:00 PDF icon 8 न्यायीक समिति कार्यविधि एेन.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 06/16/2018 - 00:00 PDF icon 16 सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन.pdf
धुर्कोट गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/26/2018 - 12:35 PDF icon धुर्कोट गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे विपद् व्यवस्थापन काेष कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/26/2018 - 11:58 PDF icon dhurkot bipad karyabidhi.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे लक्षित वर्ग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/26/2018 - 11:54 PDF icon लक्ष्ति वर्ग कार्यविधि.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे अार्थिक एेन २०७४ ७४/७५ 02/26/2018 - 11:31 PDF icon १२. गाउँ-नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ (1).pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे सहकारी एेन २०७४ ७४/७५ 02/26/2018 - 11:31 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन Final 2074.06.09.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे कृषि एेन २०७४ ७४/७५ 02/26/2018 - 11:30 PDF icon कृषि एन.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 02/26/2018 - 10:52 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे गाउँसभा संचालन कार्यविधि ७४/७५ 07/15/2017 - 00:00 PDF icon 1 गाउँसभा संचालन कार्यविधि 1.pdf

Pages